logininfohome

Uitgebreid

De uitgebreide modus geeft professionals en amateurs toegang tot de volledige database - momenteel 14975 objecten. Zowel het zoeken als het invoeren van gegevens geschiedt met behulp van de Multilingual Egyptological Thesausrus (MET), die in het programma van het GEM geïntegreerd is en die door CIPEG wordt gepropageerd als standaard voor elektronische databanken (Boston 1996). Van elk object zijn ten minste de "paspoort gegevens" en één digitale foto opgenomen.

CIPEG ondersteunt het idee dat object informatie en digitale foto's van alle Egyptische collecties bijeengebracht worden onder één paraplu, en zonder kosten voor iedereen toegankelijk zijn. CIPEG stelt voor het project onder haar auspiciën uit te voeren en ondersteunt het Global Egyptian Museum. CIPEG nodigt alle openbare en particuliere verzamelingen uit deel te nemen aan het GEM (Alexandrië 2005).

Openbare en particuliere collecties die hun bijdrage willen leveren aan het GEM worden vriendelijk uitgenodigd contact op te nemen met de conservators van het site via gem-info@ccer.nl.

Categorie

Materiaal

Datering

Vindplaats

Goden

Koningen

Personen
Inventarisnummer
Huidige bewaarplaats
download fonts